Переваги перевірки унікальності програмою Unicheck

    Перевірка унікальності наукових і освітніх робіт з використанням сервісу Unicheck схвалена МОН України. Наразі це один зі зручних та популярних сервісів перевірки на плагіат у науковців, здобувачів, студентів, редакторів фахових наукових видань тощо. Користування ним дозволяє швидко виявити збіги в різних академічних текстах та запобігти академічній недоброчесності у сфері освіти і науки. Сервіс антиплагіату доступний кількома мовами – українською, англійською, іспанською тощо. У 2020 році Unicheck було придбано відомою світовою компанією Turnitin. При цьому, як повідомляється, Unicheck буде і надалі працювати як окремий сервіс з пошуку плагіату.

    Перевагою користування сервісом Unicheck (відомий також як Унічек, Юнічек) є зручний та зрозумілий онлайн-звіт про наявність текстових збігів. Програма розбиває текст на окремі фрази (шингли) і шукає збіги у режимі реального часу, визначає цитати і список використаних джерел, автоматично (хоча і не завжди успішно) виключаючи їх зі звіту. Розробники програми кажуть про щоденне збільшення пошукової бази та індексу за рахунок додавання репозитаріїв, архівів журналів та баз робіт.

    Сервіс видає детальний звіт з розміткою де саме виявлені текстові збіги. Маючи такий звіт, можна зробити науковий рерайт проблемних місць і позбутися надмірного плагіату в більш короткі терміни, зосередившись на переробці саме неунікальних фрагментів, а не всього підряд тексту.

    Unicheck ефективно розпізнає підміну символів, спеціальні символи та шрифти, приховані об’єкти та інші технічні маніпуляції з текстом. Програма антиплагіату знаходить додані приховані символи, заміну літер на подібні з інших алфавітів, вставлення зайвого тексту у виноски та формули та інші передові методи технічної унікалізації текстів.

    А як щодо рерайту? Як засвідчує досвід, якісно виконаний фахівцем рерайт програма не знаходить. В той же час програма, як правило, успішно виявляє рерайт, виконаний початківцем-аматором, або студентом чи аспірантом, що вперше звернулись до цього виду творчості. В результаті ручного рерайту (на відміну від технічної оптимізації) в тексті не з’являються ніякі додаткові приховані символи, формули чи виноски і т. ін. Отже, при рерайті в тексті не виникає нічого зайвого чи підозрілого, відсутні «маніпуляції з текстом», програма бачить чистий та унікальний текст.