Рерайт - надійний спосіб досягнення бажаного відсотка унікальності

    Сьогодні однією з головних вимог до наукових і кваліфікаційних праць є висока унікальність. Часи, коли роботу можна було зкачати з мережі, або скомпілювати із дисертацій, монографій, наукових статей залишились у минулому. Запозичення з таких джерел, навіть не з Інтернету, а з «паперових» бібліотечних фондів, нині стало розпізнаються як плагіат, адже ледь не усі наукові надбання вже давно використані іншими авторами у власних роботах. А це має наслідком низьку унікальність скопійованих і навіть ретельно скомпільованих текстів. Тому нині з ситуацією, коли робота не проходить антиплагіат, може зіткнутися кожен з нас. В подібних випадках надійним виходом є рерайт.

    Рерайт – це створення унікального тексту із вже існуючого недостатньо унікального тексту. Отриманий в результаті рерайту текст містить в собі вже наявні думки, знання та ідеї, але викладені іншими словами, або в інший спосіб.

    Рерайт є надійним, легальним засобом усунення плагіату. Тільки ручний рерайт дасть можливість впевнено пройти перевірку унікальності. Така словниково-стилістична обробка виконується фахівцем високого класу, без використання додаткових технічних засобів. Текст в результаті стає трішки іншим, але зміст і науковий стиль при цьому зберігаються.

    Науковий рерайт користується певним попитом тому, що текст, створений завдяки рерайту, потребує менше часу та зусиль, порівняно з написанням повністю нової роботи (яка також може бути недостатньо унікальною і яку зрештою теж доведеться рерайтити). Рерайт має більш низьку вартість порівняно з авторським текстом, а відтак економить гроші і час замовнику.

    Головною специфікою наукового рерайту, на відміну від художнього, публіцистичного чи такого, що виконується з метою просування сайтів в мережі Інтернет, є необхідність дотримуватися наукового стилю і при цьому враховувати специфіку кожної спеціальності. Для цього виконавцю необхідно володіти термінологією і знаннями у певній галузі знань. Якщо ж рерайт виконуватиме не фахівець – замість наукового тексту на виході може бути публіцистичний, примітивний, а інколи навіть і смішний текст. Тому якісний науковий рерайт можливий тільки тоді, коли його виконує фахівець, що має профільну освіту.

    При виконанні рерайту можуть використовуватись певні прийоми, ось деякі з них: перефразування, заміна слів на синоніми, заміна дієслів іменниками, зміна побудови речення та порядку слів у ньому, переведення прямої мови у непряму, видалення та/або додавання окремих слів, інші стилістичні вставки або вилучення, використання абревіатур та скорочень (або ж навпаки їх повна розшифровка) та багато інших. Тільки гармонійне поєднання різних методів фахівцем з рерайту дає на виході науковий, осмислений текст, не переобтяжений водними словами чи стандартними фразами.

    Ціни на рерайт залежать, зокрема, від складності самого тексту, початкового відсотка унікальності, потрібного відсотка унікальності, кількості сторінок тощо. Аби переконатися наскільки добре той чи інший автор (чи організація) роблять рерайт, якщо така послуга раніше ніколи не замовлялася – можна замовити рерайт невеличкого фрагменту у різних виконавців і порівняти отримані результати.

    На виконання рерайту потрібен певний час, адже це неавтоматизована, ручна, кропітка робота. Тому не залишайте рерайт значної за обсягами роботи – дисертації, монографії, дипломної роботи на останній день.